Planetshakers - Endless Praise

Vytvorené 8. júl 2016 21:53

Pieseň vznikla v autobuse počas cesty cez Tennessee, kde boli Planetshakers na turné. Vtedy počas modlitby išiel hlavou Joth Hunta verš zo Zjavenia 8. kapitoly, kde sa hovorí ako anjeli „bez prestania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý, Pán, Boh, Všemohúci...“. A vtedy mu prišla jediná fráza - nekončiaca chvála. O nej je celá pieseň. Planetshakers pochádzajú z Austrálie. Vznikli na konferencii, postupne však prerástli do služby a do cirkevného zboru.