Jason Gray - Remind Me Who I Am

Vytvorené 8. júl 2016 21:30

Jason Gray sa vždy zaujímal o motiváciu - prečo robíme to čo robíme. Pýtal sa sám seba: "Prečo hreším?". Jednou z vecí je to, že zabudneme, kto sme. O tom spieva vo svojej piesni, ktorá pochádza z albumu A Way to See in the Dark.